בלון שסתום פשוט מתחלף

65

וולקנו VOLCANO - שסתום פשוט

בלון שסתום פשוט מתחלף | Easy Valve Balloon with Adapter בלון שסתום פשוט מתחלף מאפשר קביעת גודל אישי לבלון על ידי שימוש בניילון לבלון אשר ניתן לרכוש בנוסף.

במלאי

בלון שסתום פשוט מתחלף

65