פיה שסתום מוצק

115

הפיה מתחברת לשסתום ומאפשר שאיפה נוחה ונעימה של אדים.

במלאי

פיה שסתום מוצק

115