פיה שסתום מוצק

115

וולקנו VOLCANO - שסתום מוצק

הפיה מתחברת לשסתום ומאפשר שאיפה נוחה ונעימה של אדים.

במלאי

פיה שסתום מוצק

115