שסתום מוצק

249

שסתום מוצק | Solid Valve

כאשר השסתום מחובר לתא המילוי הוא מאפשר ניפוח בלון, לאחר ניתוקו מתא המילוי הוא אינו מאפשר יציאה של אדים עד לחיבור הפיה.

 

במלאי

שסתום מוצק

249