יחידת אידוי פלנטי

185

פלנטי PLENTY

יחידת אידוי שלמה, למכשיר האידוי פלנטי.
היחידה מכילה את כל חלקי קשית השאיפה, ותא מילוי.

במלאי

פלנטי וופורייזר יחידת אידוי
יחידת אידוי פלנטי

185